S*Segersjös Jamie, JW och IP EC S*Rotebräckans Solitaire

4 till 16 Januari 2009 

 

4 Januari

10 Januari

Jamie har fått följa med till Bromma zoo. För att handla och träffa Cina och Angelica

16 Januari