Jamie och Solitaire

24 Mars 2009
Jamie  9 månader 7,1 kg