S*Segersjös
Jamie, Juicy, Jason och Juni 
födda 24 Juni 2008
nu 8 veckor 20 augusti