Besök i Strömsberg

Tack
Att vi fick komma på besök i ert fina hus Hallon, Salami och Harry. Vi hade en mycket trevlig vistelse hemma hos er. Hoppas vi får   komma tillbaka. Promenadsällskap kurr och kel. Sällskapsleken hitta tår under täcket var spännande.

Hälsa och Tacka era Hussar och Matte,
För den trevliga kvällen med God mat & dryck.